Serial Eshghe Siah Sefid سریال عشق سیاه و سفید

 

 

 

 

 

 

عشق سیاه و سفید داستان مرد جوانی است که در یک وضعیت دشوار زندگی خود را میگذراند که هیچ اعتقادی به عشق ندارد ولی در سایه حضور اتفاقی یک زن در زندگیش با یک آزمون مهم مواجه می شود.
استان کلی عشق سیاه و سفید، با تمرکز بر داستان یک پزشک است که عشق را فراموش کرده و کسی که زندگی خود را به درمان افراد وقف کرده است.

مردی که به دنبال فرهاد بود زخمی شده و فرهاد برای اینکه او زنده بماند به یک دکتر نیاز دارد.
و برای همین با دکتری به نام آسلی که خودش رو فدای درمان انسان ها کرده آشنا میشن.دو انسان که به اندازه ی سیاه و سفید با هم متضاد هستند و هیچ وجه اشتراکی باهم نداشته و به هیچ وجه امکان با هم بودنشان وجود ندارد
دکتر آسلی که در عمارت در حال تلاش برای درمان و نجات دادن فرد مجروح است شاهد چیزی می شود که نباید آن را میدید. او فرهاد را که یک فرشته و آدم خوب میداند ، شاهد قاتل بودن نامیک دایی فرهاد می شود.
و بخاطر این موضوع ، زنده ماندن آسلی امکان ناپذیر است و باید کشته شود و از طرف نامیک دستور قتلش داده می شود.
فرهاد موقعی که میخواست آسلی را بکشت به اون شانس زنده ماندن میدهد تنها به یک شرط! شرطی که باعث می شود زندگی آسلی و فرهاد را به کل عوض شود.